Optimerar hemsidor

Sökmotoroptimering, från engelskans Search Engine Optimisation eller förkortat SEO, är ett samlingsnamn för de olika metoder och tekniker som används för att få en ny hemsida till företaget att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar på sökmotorer. Eftersom rangordningen av hemsidor sker automatiskt genom algoritmer kan man försöka att till webbplatsägarens fördel optimera den bedömning av en hemsida som sökmotorerna gör genom att Webbyrågruppen genomför ändringar i de faktorer som algoritmerna tar hänsyn till.


webbyrå i stockholm


[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widgets_ContactForm_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”A2A_SHARE_SAVE_Widget”][/siteorigin_widget]